Stichting Simon

Per 1 augustus 2003 gingen acht islamitische basisscholen bestuurlijk samen op onder de naam Stichting Primair Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden en Oost-Nederland, kortweg SIMON. De scholen bevinden zich in Amersfoort, Arnhem, Den Bosch, Devener, Enschede, Hengelo, Leerdam, Nijmegen, Oss en Uden. In het schooljaar 2015 - 2016 is de Tulp als nieuwe Simonschool gestart in Hengelo.

Door de schaalvergroting willen de scholen komen tot een meer efficiënte werkwijze. Daarnaast biedt de krachtenbundeling meer mogelijkheden voor onderwijsondersteuning. Met de samenwerking in SIMON is het voortbestaan en de onderwijskwaliteit van de betrokken islamitische basisscholen dan ook verzekerd.

 
Voor wie is SIMON?
Simon staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de islamitische basisscholen die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het islamitische geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.
 
CONTACTGEGEVENS SCHOOLBESTUUR SIMON
 
SIMON - Stichting Primair Onderwijs op Islamitische Grondslag in Midden- en Oost-Nederland
 
Bezoekadres:                                         Postadres:
De Mulderij 10                                         Postbus 11
3831 NV Leusden                                  3830 AA Leusden
 
Email: info@simonscholen.nl            Webmail: www.simonscholen.nl
 
T (033) 433 7336                              F (033) 433 7569
 
College van Bestuur:  dhr. Ismail Taspinar (voorzitter)
 

 

Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.