Schooldocumenten

Hier vindt u enkele belangrijke documenten van de school, waaronder de actuele schoolgids en het schoolplan. Via onderstaande links kunt u de documenten downloaden.

SCHOOLGIDS El Boukhari 2015 - 2019

SCHOOLPLAN El Boukhari 2015 - 2019

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) El Boukhari 2015-2016

Procedure advisering voortgezet onderwijs

Klachtenregeling SIMON

Voedingsprotocol Gezonde School

MIJN AGLAAQ   


Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.