Ouders

Op IBS El Boukhari zijn de ouders op diverse manieren betrokken bij de school.

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De MR is wettelijk voorgeschreven. De Medezeggenschapsraad heeft instemmings- en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat de MR een plan binnen de school moeten goedkeuren. Zonder goedkeuring van de MR gaat het plan niet door. Adviesrecht wil zeggen dat de MR de directeur kunnen adviseren, maar de goedkeuring van de MR niet nodig is.

Ook heeft de school een Ouderraad (OR). De ouderraad is niet bij wet verplicht, maar bijna elke school in Nederland heeft wel een ouderraad. De school beschikt over een betrokken en actieve ouderraad. Zij organiseren onder meer de viering van islamitische feesten (zoals het Ramadanfeest en Offerfeest), de schoolreisje en het overblijven.

Verder kunnen ouders bij de school betrokken zijn als hulpouder, overblijfouder of klassenouder. Aanmelden als hulpouder of overblijfouder gaat via de ouderraad, klassenouders lopen via de groepsleerkracht. Actieve ouders maken de school en wij zijn blij met een grote groep ouders op wie we altijd kunnen rekenen.

Klachtenregeling
Onze klachtenregeling is centraal geregeld via SIMON Scholen, onze overkoepelende stichting. Alle informatie over de klachtenregeling is te vinden via het menu Onze School > Schooldocumenten > Klachtenregeling SIMON.


Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.