Inschrijven

De juiste school kiezen is niet eenvoudig. Zeker als het uw eerste kind betreft is het een hele stap!
Door de schoolgids te lezen, deze website en onze Facebook-pagina te bekijken leert u IBS El Boukhari al een beetje kennen. Voor een verdere kennismaking kunt u een afspraak voor een rondleiding en kennismaking op school (tel 0345-631316 of elboukhari@simonscholen.nl). Degene die het gesprek met u voert zal u dan verder informeren, uw vragen beantwoorden en u rondleiden door de school. Deze afspraken vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd, zodat u ook echt een beeld krijgt van hoe het er op school aan toe gaat. Nadat u het aanmeldformulier hebt ingevuld en aan ons hebt geretourneerd volgt er een intakegesprek. Na dat gesprek krijgt u te horen of uw kind op onze school wordt ingeschreven.

Starten in groep 1
Als uw kind vier jaar is geworden, wordt het toegelaten tot groep 1. Ongeveer een maand voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek en wendagen. Uw kind mag dan een aantal keer een dagdeel alvast naar school komen om te wennen. 

Starten in groep 2 t/m 8
Kinderen die van andere scholen komen worden bij aanname altijd getoetst om een beginniveau
vast te stellen. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:
1. Een rapport van de vorige school;
2. Eventuele onderzoeksverslagen en dossiers;
3. Een onderwijskundig rapport van de vorige school.
De IB-er of de onderbouwcoördinator zal een niveaubepaling uitvoeren om zo het niveau van uw kind
vast te stellen. Zo kunnen we uw kind direct zo goed mogelijk opvangen en onderwijzen. Ook hier
bestaat de mogelijkheid dat uw kind een keer van tevoren komt kennismaken met de nieuwe groep.


Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.