Welkom

IBS El Boukhari is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, gevestigd in Leerdam en onderdeel van Stichting Simonscholen. De school heeft twee belangrijke pijlers, de onderwijskwaliteit en de islamitische identiteitWe bouwen gezamenlijk aan de toekomst van het onderwijs op El Boukhari. Scholen voor morgen bouw je samen met de leerlingen, de ouders en het team.

Onderwijskwaliteit

Kwaliteit van onderwijs staat centraal op IBS El Boukhari. De school heeft van de Onderwijsinspectie een basisarrangement gekregen. De afgelopen jaren zijn alle methoden binnen onze school vernieuwd en voldoen dus aan de moderne eisen die het onderwijs daaraan stelt.

Wij besteden veel aandacht aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en werken bij de kleuters met de methode Ik & Ko en LOGO3000, om de taalvaardigheden van onze leerlingen direct vanaf groep 1 te versterken. De leerkrachten hebben bijscholing gehad over het geven van NT2 (Nederlands als Tweede Taal)-lessen. Dit betekent dat er een schoolbrede aanpak is om de kinderen zo vaardig mogelijk in de Nederlandse taal te maken. Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend luisteren en begrijpend lezen. De school beschikt over een NT2-coordinator. Bij rekenen wordt sterk gespitst op differentiëren, waarbij elke leerling instructie krijgt op zijn of haar eigen niveau.

Natuurlijk kijken wij naar de toekomst. 21st century skills zijn daarbij onmisbaar, denk aan ICT-vaardigheden maar ook aan techniek en wetenschap. Gezondheid van de leerlingen staat bij ons voorop: wij zijn als eerste school in Leerdam een Gezonde School met een gezond, groen schoolplein. In de dagelijkse omgang wordt veel aandacht besteed aan gezonde voeding en een gezond leefklimaat. Wij geloven dat leren niet ophoudt buiten de klas, maar dat kinderen ook buiten school leren door te bewegen, te sporten en te spelen. Plezier, samen spelen en leren gaan bij ons hand in hand.

Islamitische identiteit

Vanzelfsprekend wordt er op een islamitische basisschool aandacht besteed aan de islam als geloof. De school heeft een eigen godsdienstleerkracht in dienst en de kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week godsdienstles. De school bezit een eigen gebedsruimte waar de oudere leerlingen de mogelijkheid hebben het middaggebed te bidden. Het Ramadanfeest en het Offerfeest worden uitgebreid gevierd. Alle leraren volgen een post-HBO opleiding om hun kennis over de islam te verbreden.

Leerlingen

De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Leerdam en omringende dorpen, maar ook uit Gorinchem, Culemborg, Vianen en Utrecht. De leerlingen van buitenaf (Vianen, Culemborg en Gorinchem) worden tegen betaling door Stichting Kinderkaravaan met busjes vervoerd of worden zelf door de ouders naar school gebracht en gehaald. Op dit moment bezoeken ongeveer 160 leerlingen onze school.

Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.