Welkom

IBS El Boukhari is een Nederlandse basisschool op islamitische grondslag, gevestigd in Leerdam. De school is door ouders gesticht in 1993 en bestaat nu 21 jaar. Sinds 2003 is de school opgenomen in de Stichting Simonscholen. De leerlingen in groep 8 verlaten de school met een gemiddelde eindscore op het landelijk niveau. De school heeft twee belangrijke pijlers, de onderwijskwaliteit en de islamitische identiteit

Onderwijskwaliteit

Kwaliteit van onderwijs staat centraal op IBS El Boukhari. De school heeft van de Onderwijsinspectie een basisarrangement gekregen, wat wil zeggen dat de school op voldoende niveau scoort. In het landelijke RTL-onderzoek van eind 2013 scoorde El Boukhari van alle scholen in Leerdam als beste met een 7,5. Ook in 2014 staan we met een 7,4 op een gedeelde eerste plaats van alle basisscholen in Leerdam. Een prestatie om trots op te zijn!

De leerlingen in groep 8 verlaten de school met een gemiddelde eindscore op het landelijk niveau. En uit de laatste ouderenquête blijkt dat de ouders zeer tevreden met onze school zijn. De afgelopen jaren zijn alle methoden binnen onze school vernieuwd en voldoen dus aan de moderne eisen die het onderwijs daaraan stelt. Leerlingen, ouders en personeel maken samen de school.

Islamitische identiteit

Vanzelfsprekend wordt er op een islamitische basisschool aandacht besteed aan de islam als geloof. De school heeft een eigen godsdienstleerkracht in dienst en de kinderen van groep 1 t/m 8 krijgen twee keer per week godsdienstles. De school bezit een eigen gebedsruimte waar de oudere leerlingen de mogelijkheid hebben het middaggebed te bidden. Dit gebeurt vanaf groep 5. Elke dag beginnen onze lessen met de soera al Fatiha (het eerste vers uit de Koran). Het Ramadanfeest en het Offerfeest, de twee belangrijkste islamitische feesten, worden op onze school uitgebreid gevierd. Ook aan de andere islamitische feestdagen wordt aandacht besteed op El Boukhari.

Een andere belangrijke onderwijsdoelstelling van de school is dat de leerlingen leren participeren in de Nederlandse multiculturele samenleving en respect hebben voor een ieders gebruiken en gewoonten. Hieraan wordt veel aandacht besteed, ook tijdens de godsdienstlessen.

Leerlingen

De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Leerdam en omringende dorpen, maar ook uit Gorinchem, Culemborg, Vianen en Utrecht. De leerlingen van buitenaf (Vianen, Culemborg en Gorinchem) worden tegen betaling door Stichting Kinderkaravaan met busjes vervoerd of worden zelf door de ouders naar school gebracht en gehaald. Op dit moment bezoeken ongeveer 150 leerlingen onze school.


Basisschool El Boukhari is onderdeel van de Stichting voor onderwijs op Islamitische grondslag in Midden- en Oost-Nederland.